Catechesi

 • Eucaristia gruppi Daniele-Giona-Geremia
  domenica, 23 Gennaio 2022
  Alle 10:00   luogo: Chiesa S. Ilario 

 • Gruppo Geremia
  lunedì, 24 Gennaio 2022
  Alle 16:30   luogo: Teatro 

 • Gruppo Rut
  lunedì, 24 Gennaio 2022
  Alle 16:30   luogo: via Breda 

 • Incontro 1 media
  lunedì, 24 Gennaio 2022
  Alle 16:45   luogo: via Breda 

 • Gruppo Samuele
  martedì, 25 Gennaio 2022
  Alle 17:00   luogo: Teatro 

 • Incontro 4-5 elem; 2 media
  mercoledì, 26 Gennaio 2022
  Alle 16:30   luogo: via Breda 

 • Eucaristia e incontro gruppo Isaia
  domenica, 30 Gennaio 2022
  Alle 10:00   luogo: Chiesa S. Agostino 

 • Gruppo Daniele
  lunedì, 31 Gennaio 2022
  Alle 16:45   luogo: Teatro 

 • Incontro 1 media
  lunedì, 31 Gennaio 2022
  Alle 16:45   luogo: via Breda 

 • Gruppo Samuele
  martedì, 01 Febbraio 2022
  Alle 17:00   luogo: Teatro 

 • Incontro 4 elem; 2 media
  mercoledì, 02 Febbraio 2022
  Alle 16:30   luogo: via Breda 

 • Incontro 5 anno
  domenica, 06 Febbraio 2022
  Alle 11:00   luogo:  

 • Gruppo Geremia
  lunedì, 07 Febbraio 2022
  Alle 16:30   luogo: Teatro 

 • Gruppo Giona
  lunedì, 07 Febbraio 2022
  Alle 16:45   luogo: Centro Parrocchiale 

 • Incontro 1 media
  lunedì, 07 Febbraio 2022
  Alle 16:45   luogo: via Breda 

 • Incontro 4 elem; 2 media
  mercoledì, 09 Febbraio 2022
  Alle 16:30   luogo: via Breda 

 • Gruppo Isaia
  sabato, 12 Febbraio 2022
  Alle 17:00   luogo: Chiostro 

 • ACR gruppi Isaia e Rut
  sabato, 12 Febbraio 2022
  Alle 17:30   luogo: Oratorio Chiara Novella 

 • Eucaristia e incontro gruppo Daniele
  domenica, 13 Febbraio 2022
  Alle 10:00   luogo: Chiesa S. Agata 

 • Gruppo Geremia
  lunedì, 14 Febbraio 2022
  Alle 16:30   luogo: Teatro 

 • Gruppo Giona
  lunedì, 14 Febbraio 2022
  Alle 16:45   luogo: Centro Parrocchiale 

 • Incontro 1 media
  lunedì, 14 Febbraio 2022
  Alle 16:45   luogo: via Breda 

 • Incontro 4-5 elem; 2 media
  mercoledì, 16 Febbraio 2022
  Alle 16:30   luogo: via Breda 

 • Eucaristia e incontro gruppo Giona
  domenica, 20 Febbraio 2022
  Alle 10:00   luogo: Chiesa S. Agata 

 • Eucaristia gruppi Rut - Isaia - Samuele
  domenica, 20 Febbraio 2022
  Alle 10:00   luogo: Chiesa S. Ilario 

 • Gruppo Daniele
  lunedì, 21 Febbraio 2022
  Alle 16:45   luogo: Teatro 

 • Incontro 1 media
  lunedì, 21 Febbraio 2022
  Alle 16:45   luogo: via Breda