Catechesi Isaia

 • domenica, 30 Gennaio 2022
  Alle 10:00   luogo: Chiesa S. Agostino 

 • sabato, 12 Febbraio 2022
  Alle 17:00   luogo: Chiostro 

 • sabato, 12 Febbraio 2022
  Alle 17:30   luogo: Oratorio Chiara Novella 

 • domenica, 20 Febbraio 2022
  Alle 10:00   luogo: Chiesa S. Ilario 

 • sabato, 26 Febbraio 2022
  Alle 17:00   luogo: Chiostro 

 • sabato, 26 Febbraio 2022
  Alle 17:30   luogo: Oratorio Chiara Novella